Gebedsgroep

Waarom samen bidden? Een mooi voorbeeld hiervan is de kabel. Een kabel bestaat uit losse draden. Afzonderlijk hebben de draden niet zo veel kracht, maar wanneer je ze samenvlecht tot een geheel kan zo’n kabel heel sterk worden.

Op initiatief van ouders is er gestart met een gebedsgroep. Wij geloven dat we zonder Gods hulp niets kunnen. Daarom is het gebed heel belangrijk. Dit geldt voor de leerkrachten, ouders en kinderen. Tijdens dit gebedsmoment wordt er gebeden voor de school, de leerkrachten, de kinderen, maar ook kan er gebeden worden voor specifieke onderwerpen of situaties. Bij de kleuteringang en in de gang van de bovenbouw hangen brievenbussen. Hier kunt u uw gebedspunt instoppen. Ook personeel of kinderen kunnen gebedspunten inbrengen.

Deze groep komt 1x per 14 dagen bij elkaar op school op woensdagmorgen in de oneven weken. Inloop tussen 8.30 uur en 8.45 uur (met koffie) op school in het lokaal naast groep 3. Afhankelijk van de gebedspunten zal de groep een half uur tot drie kwartier bij elkaar zitten.

Wilt u meebidden of bij deze groep aanwezig zijn, dan wordt u van harte uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Antoinette de Waal (antoinettewaal@kpnmail.nl 06-53573500) of Mirjam van Wijk (mirjamkraaijkamp77@gmail.com 06-29413178)

De gebedskring is geen vervanging voor het gesprek tussen kinderen, leerkrachten ouders/verzorgers. De gebedspunten blijven vertrouwelijk en zullen niet altijd met naam en toenaam genoemd worden.