Ouderraad

De ouderraad (OR) van het Fundament bestaat op dit moment uit 8 ouders en een leerkracht. Deze ouders zijn gekoppeld aan een groep (klassenouder). De klassenouder voert door het schooljaar heen verschillende taken uit, de activiteiten die in het schooljaar plaats vinden worden verdeeld onder de OR leden. Zij regelen hulp van enthousiaste ouders die het leuk vinden om bij activiteiten te helpen.

Te denken valt aan het schoolontbijt, sportdag, pietenmiddag,  rijden bij excursies, lente/winter fair etc. De OR-leden zorgen voor koffie met informatieavonden, de school versieren met Sinterklaas en Kerst, kamp groep 8, schoolvoetbal etc.

De leerkrachten en OR kunnen niet zonder de hulp van enthousiaste ouders. Wilt u meer informatie over de taken van een OR-lid, dan kunt u mailen of persoonlijk contact opnemen met de voorzitter Stefani van Loon, moeder van Nikkie.