Aanmelden nieuwe leerlingen

Voor dat u het in de gaten heeft is het al zover; uw zoon of dochter wordt volgend jaar 4 en mag dan naar de basisschool. Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek op school. De directeur informeert u over hoe het er bij ons op school aan toe gaat. Vervolgens laat zij u ook de school zien, zodat u een compleet beeld heeft van onze werkwijze en het schoolgebouw.

Op woensdag 23 januari wordt er een inschrijfochtend gehouden voor kinderen die het volgende schooljaar 4 jaar worden. Tijdens de inschrijfochtend is uw zoon of dochter dus nog 2 of 3 jaar oud.

Ongeveer een maand voordat u zoon of dochter zijn/haar vierde verjaardag viert, wordt u met uw kind op school uitgenodigd om na schooltijd kennis te maken met de juf van groep 1 en het lokaal. Tijdens deze kennismaking laat de juf onder anderen de klas, de kapstok en de wc’s zien. Ook maakt zij een afspraak wanneer uw kind een dagdeel mag komen oefenen voordat hij/zij echt naar school mag komen. Is uw kind in augustus-december jarig? Dan mag het starten op de 1e maandag van de maand waarin uw kind jarig is. Is uw kind in januari-mei jarig? Dan mag het starten op de 1e maandag nadat uw kind 4 jaar is geworden. Kinderen geboren in de maanden mei, juni en juli starten na de zomervakantie in groep 1.

Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden: aanmeldingsformulier.
Let u er op dat het formulier door beide ouders ondertekend dient te worden?