Visie

Op basisschool Het Fundament wordt een veilige leeromgeving gecreëerd vanuit Christelijke normen en waarden. Dit is de basis voor kinderen en onderwijsprofessionals van waaruit zij zich steeds blijven ontwikkelen. 

Kinderen en ouders van Het Fundament mogen rekenen op een team van onderwijsprofessionals dat vanuit expertise, samenwerking en open communicatie betrokken is bij de groei van alle leerlingen.

Als antwoord op de huidige maatschappij en passend bij toekomstgericht onderwijs, ontwikkelen de leerlingen zich vanuit betrokkenheid en eigenaarschap. Bijbehorende vaardigheden als zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces geven we onze leerlingen mee. Dit in combinatie met een stevig fundament voor de basisvakken taal, lezen en rekenen.

De kernwaarden 

De visie en kernwaarden staan centraal in het onderwijsaanbod op basisschool Het Fundament. Zij geven keer op keer richting aan de praktische keuzes die we maken, op het gebied van onderwijsinhoud en inrichten van de organisatie. Maar ook op het gebied van handelen van de onderwijsprofessional ten behoeve van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. De kernwaarden ervaar je steeds weer, op iedere plek binnen school.

Kernwaarde: veiligheid
Het Fundament biedt een beschermde en stabiele omgeving waarin onze leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals zich veilig en geborgen voelen om vol vertrouwen tot groei en ontwikkeling te komen.

Kernwaarde: groei
Iedereen ontwikkelt zich op zijn of haar eigen niveau. Hierbij heeft de school streefdoelen vastgesteld.
Op Het Fundament groeien en ontwikkelen leerlingen en onderwijsprofessionals op hun eigen tempo en zorgen zij dat hun doelen worden bereikt.

Kernwaarde: eigenaarschap
Eigenaarschap bij leren is de mate waarin de leerling maar ook de onderwijsprofessional verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leerproces.

Kernwaarde: betrokkenheid
Betrokkenheid ontstaat wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en ze zich betrokken voelen bij hun ontwikkeling. Onderwijsprofessionals komen hieraan tegemoet door aan te sluiten bij hun belevingswereld en bieden ze uitdaging. 

Onze missie op Het Fundament is als volgt:
Het geven, verbeteren en vernieuwen van goed onderwijs. Extra zorg geven aan leerlingen die zich net iets anders ontwikkelen dan de gemiddelde leerling. Zorgen voor goede orde en een open werksfeer door duidelijke regels te stellen en deze ook te handhaven. Daarbij is ons motto: “Bouwen op een stevig Fundament”.