Visie

Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn:

  • waar ieder kind uniek is en respect heeft voor en ontvangt van andere kinderen en leerkrachten
  • als zodanig ook benaderd wordt. Dit betekent dat het kind zo veel mogelijk onderwijs op maat krijgt
  • waar kinderen geleerd wordt zelfstandig te zijn
  • waar kinderen zelf verantwoordelijkheden krijgen
  • waar Bijbelse normen en waarden het uitgangspunt zijn om de kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid
  • waar ieder kind zich veilig voelt
  • die samenwerkt met ouders

 

Onze missie is:

Het geven, verbeteren en vernieuwen van goed onderwijs. Extra zorg geven aan leerlingen die zich net iets anders ontwikkelen dan de gemiddelde leerling. Zorgen voor goede orde en een open werksfeer door duidelijke regels te stellen en deze ook te handhaven.

 

Ons motto is:

“Bouwen op een stevig Fundament”

 

De school streeft twee doelen na:

1. Het uitdragen van onze identiteit

De school wil haar identiteit uiten door de leerlingen christelijk onderwijs te geven. Door de ochtenden klassikaal te beginnen met gebed en de middagen te eindigen met een dankgebed wil de school voor iedere schooldag een zegen vragen en haar dank uitspreken. Op onze school wordt ‘De Bijbel in gewone taal’ gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek en andere liedbundels voor de kinderen. Iedere week worden er bij de Bijbelverhalen liederen geleerd. Vanaf groep 5 wordt wekelijks een christelijk lied overhoord. Naast deze dagelijkse aandacht wordt er door de school op passende en feestelijke wijze aandacht besteed aan de Christelijke feestdagen die wij kennen en vieren. Soms met u als ouder(s) daarbij, soms alleen met de kinderen op school.

2. Het bezitten van de basiskennis.

In groep 8 behoort elke leerling voldoende basiskennis te hebben. De school probeert elke leerling zó te begeleiden dat de maximale kwaliteiten van het kind benut worden.

De school heeft als einddoel dat alle leerlingen van groep 8, die onze school verlaten, voldoende kennis hebben om, ieder op zijn of haar niveau, in staat zijn een goede start te maken op het voortgezet onderwijs in de gekozen leerweg.