BVL – veiligheidslabel

In januari 2009 hebben wij ons BVL-label (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) ontvangen. Dit is een keurmerk dat aangeeft dat wij als school actief bezig zijn met de verkeersveiligheid op en om de school. Inmiddels hebben we onze eerste herkeuring gehad en hebben opnieuw het label gekregen.

Ieder jaar wordt er een activiteitenplan opgesteld en uitgevoerd. Namens het team hebben mw. Wijnands, juf Gera en juf Cristhel zitting in de commissie. Namens de ouders nemen dhr. Verkade en dhr. Schouten deel als verkeersouder.

In het kader van de veiligheid voor uw en andermans kinderen wordt u gevraagd aan het begin van het jaar een vervoersverklaring te ondertekenen. We willen tijdens excursies graag veilig op pad. Alleen ouders die een vervoersverklaring ondertekenen mogen dan ook rijden tijdens excursies. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders deze verklaring ondertekenen, zodat we uitstapjes kunnen blijven maken. Hier kunt u de vervoersverklaring vinden.