Klankbordgroep

Zoals u waarschijnlijk weet heeft basisschool Het Fundament tot en met afgelopen schoolseizoen (2017/2018) een lokaal bestuur (LB) gehad. Dit LB was vooral bedoeld als ondersteuning van de directie van de school en als klankbord van de bij de school betrokken leden. Ook onderhield het LB contacten met de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Vanuit LB was er ook één lid afgevaardigd in het algemeen bestuur van De Stroming. Met ingang van het nieuwe schoolseizoen is de organisatie van De Stroming veranderd in een Raad van Toezicht, komen de taken van het LB voor een groot gedeelte te vervallen. In overleg met de directie van Het Fundament hebben we besloten als LB om met ingang van het schoolseizoen 2018/2019 verder te gaan als klankbordgroep ouders, welke 4 keer per jaar samen zal komen om als klankbordgroep te fungeren voor de directie van Het Fundament en het onderhouden van de contacten met de MR.  

Mocht u interesse hebben om deel te nemen in de klankbordgroep dan kunt u zich melden bij mevr. Wijnands.