Zorg

Twee dagen per week hebben wij op Het Fundament de Speciale LeerGroep (SLG), namelijk op maandag en donderdag. Leerlingen met een achterstand op het gebied van spelling, bijvoorbeeld door dyslexie, krijgen dit vak op hun eigen niveau aangeboden. We werken hier met persoonlijke doelen en bieden extra instructie. Door de kleinschaligheid van deze groep (maximaal 12 leerlingen) is er meer tijd en aandacht mogelijk dan binnen de reguliere groep.

Daarnaast worden er leerlingen begeleid met een achterstand op één van de andere leergebieden, zoals rekenen of lezen.

De gedachte achter deze Speciale LeerGroep komt vanuit Weer Samen Naar School, waarbij het streven is om leerlingen die extra zorg nodig hebben binnen de reguliere basisschool op te vangen en te begeleiden.

Daarnaast is er binnen het basisonderwijs steeds meer aandacht gekomen voor kinderen met een onderwijsvoorsprong. Ook zij behoeven extra zorg, zij het op andere gebieden dan bovengenoemde leerlingen. Daarom is op een dagdeel in per week de SLG-Plusklas geopend. Leerlingen komen in deze plusklas door middel van een vastgelegd selectieprotocol. Er wordt gewerkt aan projecten die verbredend en/of verdiepend zijn qua leerstof. Ook is er aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van meerbegaafden en wordt het leren-leren getraind.

Door de begeleiding in de Speciale LeerGroep naast het aanbod in de reguliere groepen kunnen we op Het Fundament onze leerlingen ‘Onderwijs op maat’ bieden.