Ziekmelden

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd telefonisch of per Parro doorgeven?