De Bieb op school (dBos)

Op school hebben wij onze eigen bibliotheekcollectie. Deze ruimte is in ’t Kofschip, het centrale punt van school. Het heeft een warme gezellige sfeer om kinderen uit te nodigen om boeken te komen lenen maar ook als daar tijd voor is om in de ruimte te lezen.

De bibliotheek heeft zijn eigen thematafel die vaak wisselt van thema maar zich ook aansluit om boeken van bijv. de Kinderboekenweek te promoten en het cultuurproject te stimuleren.

De bibliotheekruimte is multifunctioneel zodat wanneer er iets op school te doen is het ook gemakkelijk verplaatsbaar is, maar voornamelijk is het een leuke plek om samen te komen.

Ook hebben we sinds 2018 een servicepunt voor volwassenen. Dit is een verlengstuk van de gewone bibliotheek. Ook de kinderen kunnen gebruik maken van het servicepunt door vanuit huis of de klas boeken te bestellen welke bij de servicepunt worden afgeleverd. Kinderen kunnen dan met hun pas van school tijdens de biebtijden of met de pas van thuis het boek komen lenen.

Op maandag hebben de kinderen uit de even groep bieb en op woensdag de kinderen uit de oneven groepen. Voor de kinderen die hun boek uit de klas al uit hebben is er voor kinderen vanaf groep 3 uit de oneven groepen tijd om op maandag hun boek te wisselen en op woensdag is het mogelijk dat de kinderen uit de even groepen op woensdag hun boek kunnen wisselen.

Door al deze mogelijkheden proberen wij kinderen lezen te stimuleren en zo leuk mogelijk te maken.