Protocollen

In ons handelen op school laten wij ons leiden door de hiervoor opgestelde protocollen. De protocollen zijn voor u als ouder ook in te zien. Hieronder vindt u de door ons gebruikte protocollen op Het Fundament. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u zich wenden tot mevrouw Wijnands (directeur) of juf Inge van den Berg (Intern Begeleider).

Dyscalculieprotocol

Dyslexieprotocol

Vervoersprotocol + Vervoersverklaring

Meer- en hoogbegaafdheidsprotocol

Protocol Talentgroep ‘De Stroming’

Anti-pestprotocol

Protocol vervanging

Naast deze protocollen maken wij ook gebruik van protocollen die voor alle scholen van De Stroming gelden. Met deze link komt u op de website van De Stroming waar u onderstaande documenten kunt vinden.

Beleid omtrent VOG

Gedragscode

Ernstige incidenten bij ongewenst gedrag en procedures, registratie en melding

Protocol Gescheiden ouders

Protocol Grensoverschrijdend gedrag

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol Schorsing en verwijdering