Protocollen

In ons handelen op school laten wij ons leiden door de hiervoor opgestelde protocollen. De protocollen zijn voor u als ouder ook in te zien. Op deze pagina vindt u de door ons gebruikte protocollen. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u zich wenden tot mevrouw Wijnands (directeur) of juf Inge van den Berg (Intern Begeleider).

Dyscalculieprotocol

Dyslexieprotocol

Vervoersprotocol + Vervoersverklaring

Meer- en hoogbegaafdheidsprotocol

Protocol Talentgroep ‘De Stroming’

Anti-pestprotocol

Protocol Grensoverschrijdend gedrag 

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Medicijnverstrekking

Protocol vervanging