Hoe werkt de advisering/ aanmelding/ plaatsing VO school?

22 november 2023

In onderstaand schema staat beschreven welke stappen er worden gezet die nodig zijn voor het plaatsen van uw kind op een VO school.

Doorstroomschema aanmelding