Hoe is de buitenschoolse opvang geregeld?

11 september 2018

Naast onze school is Kindercentrum Camelot gevestigd. Zij bieden voorschoolse- en naschoolseopvang. De kinderen worden als zij in groep 1 tot en met 3 zitten door leidsters van Camelot van school opgehaald. Kinderen van groep 4 tot en met 8 mogen zelfstandig naar het gebouw van Camelot, wat grenst aan ons schoolplein. Voor meer informatie kunt u gerust een kijkje nemen op hun website: www.kindercentrumcamelot.nl