Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?

11 september 2018

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Hierbij maken we voor de ouders gebruik van het Ouderportaal. Hierin staan de geregistreerde toetsuitslagen van uw kind. Daarnaast krijgt uw kind in februari en juni een rapport mee.