Hoe vindt de communicatie tussen school en ouders/verzorgers plaats?

11 september 2018

Elke twee weken verschijnt er via de mail op dinsdag een nieuwsbrief waarin u de meest actuele activiteiten en bezigheden in kunt lezen. Daarnaast maken wij gebruik van de Parro-app. Dit is een app vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waarmee de groepsleerkracht u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in de klas. Elke week wordt er een berichtje gestuurd waarin u kunt lezen over de doelen waaraan gewerkt wordt of over wat er die week gebeurd is.
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond en houden we Oudervertelgesprekken. Daarnaast zijn er in februari en juni nog rapportgesprekken.