Hoe worden ouders betrokken bij school?

11 september 2018

Elke twee weken verschijnt er via de mail op dinsdag een nieuwsbrief waarin u de meest actuele activiteiten en bezigheden in kunt lezen. Daarnaast maken wij gebruik van de Parro-app. Dit is een app vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waarmee de groepsleerkracht u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in de klas. Elke week wordt er een berichtje gestuurd waarin u kunt lezen over de doelen waaraan gewerkt wordt of over wat er die week gebeurd is. Er zijn gedurende het schooljaar ook uitjes en andere activiteiten waarbij we uw hulp als ouder goed kunnen gebruiken.
Elk jaar is er een ouderavond waarin wij workshops of sprekers regelen waarin een bepaald onderwerp centraal staat. Ook daarbij bent u van harte welkom!