Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij een arts, hoe geef ik dit door?

11 september 2018

U kunt op verschillende manieren doorgeven dat uw kind een keer afwezig is. U kunt een briefje meegeven met uw kind, een mailtje sturen naar de groepsleerkracht of als uw kind in groep 1 of 2 zit de leerkracht even aanschieten.