Wat houdt de kanjertraining in?

13 juli 2018

Wij zijn sinds 12 oktober officieel een ‘Kanjerschool’. Dit houdt in dat elke leerkracht de cursus voor de Kanjertraining heeft gevolgd en daarnaast ook de nascholing heeft gehad. De Kanjertraining is een methode waarmee wij onze lessen sociaal-emotionele vorming inhoud geven. Hierbij hoort ook Kanjertaal en hebben we Kanjerregels. Er wordt gekeken naar verschillende typen gedrag waarbij een gekleurde pet hoort om het voor de kinderen inzichtelijk te maken. Mocht u meer informatie willen over de Kanjertraining, dan kunt u zich altijd tot de groepsleerkracht wenden.