Wat zijn de afspraken rondom de pauzehap?

11 september 2018

Wij zijn een ‘gruitschool’ (gruit=groente en fruit) wat inhoud dat wij zoveel mogelijk stimuleren om een gezonde pauzehap te eten om 10.00 uur. Om dit zo duidelijk mogelijk te maken hebben wij drie gruitdagen; dinsdag, woensdag en donderdag. Dit betekent dat op maandag en vrijdag gerust een koekje meegegeven mag worden. Wel willen we u erop attenderen dat snoep of chocola niet de bedoeling is.

De afgelopen jaren hebben wij gebruik gemaakt van het schoolfruitproject vanuit de Europese Unie. Mochten we dit jaar daar weer gebruik van maken, dan wordt u hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief.